Numlabs - logo

Posty powiązane z tagiem riskRami Al Naib
Rami Al Naib
21 Nov 2023

Współczesne festiwale muzyczne to nie tylko źródło wrażeń i rozrywki dla uczestników, ale również znaczący element biznesowego ekosystemu, generujący popyt na usługi z zakresu gastronomii, mediów, czy usługi porządkowe. 4 sierpnia 2023 roku media społecznościowe obiegła niespodziewana informacja o odwołaniu Fest Festivalu. Jednocześnie sieć dowiedziała się o decyzji o uruchomieniu postępowania restrukturyzacyjnego (początkowo błędnie informowano o postępowaniu upadłościowym) spółki odpowiedzialnej (FEST FESTIVAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

Tomasz Puncewicz
Tomasz Puncewicz
06 Oct 2023

Wezwanie do uzupełnienia depozytu (margin call) ma miejsce, gdy wartość otwartych pozycji inwestora spada poniżej wymaganego poziomu depozytu, skłaniając brokera do żądania dodatkowych środków. Jeśli żądanie nie zostanie spełnione, pozycje mogą zostać zamknięte, prowadząc do potencjalnych strat. Minimalizacja takich ryzyk obejmuje strategie takie jak zarządzanie ryzykiem, dostosowywanie wielkości pozycji, dywersyfikacja, monitorowanie rynku, zabezpieczanie oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu kapitału.

...

Koniec

Koniec

Next page