Numlabs - logo

Szkolenia i Consulting

   

Szkolenie zespołu w zakresie rozwiązań Machine Learning.
Konsultacje i planowanie projektów AI.

Szkolenia dla firm z zakresu budowania kompetencji AI

   

Nasza oferta skierowana jest do firm chcących budować kompetencje związane ze sztuczną inteligencją i analizą danych. Posiadamy doświadczenie w budowaniu działu analitycznego od podstaw. Zapewniamy programistów posiadających praktyczną wiedzę w zakresie modelowania danych, dzielimy się doświadczeniem w prowadzeniu projektów wdrażających funkcjonalności AI w sektorze przemysłowym, reklamowym czy medycznym.

Consulting w zakresie sztucznej inteligencji i data science

   

Konsultujemy projekty i ich realizację, od najwcześniejszych etapów planowania poprzez kompleksową strategię wdrażania. Pomagamy zidentyfikować łatwą zdobycz - obszary, w których zastosowanie AI da realne korzyści przy najmniejszych nakładach. Doradzamy, jak gromadzić i przechowywać dane, aby były przydatne w przyszłości. Będąc pragmatykiem technologicznym, doradzamy w doborze optymalnych technologii dla rozwiązania danego problemu biznesowego.

Leasing Ekspertów Technologicznych

   

Wspieramy istniejące zespoły analityków i programistów wiedzą, doświadczeniem z zakresu wizji komputerowej, przetwarzania języka naturalnego i data science. Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych, nasz lider techniczny może znacząco przyspieszyć realizację projektu i być gwarantem jakości. Pomagamy również w budowaniu od podstaw działów analitycznych, w szczególności tych ukierunkowanych na marketing, oraz wprowadzaniu do organizacji myślenia opartego na faktach.

Pisanie wniosków o dotacje i subwencje

   

Wzięliśmy udział w tworzeniu ponad 10 zgłoszeń do programu "Szybka ścieżka" w NCBiR ("Narodowe Centrum Badań i Rozwoju"). Nasze usługi koncentrują się na identyfikacji, ocenie wykonalności i ostatecznie (o ile to optymalne rozwiązanie) wpleceniu w projekt zagadnień wymagających zastosowania metod sztucznej inteligencji, analityki lub wizji komputerowej. Nie tylko formułujemy problemy badawcze, zadania, kamienie milowe i obliczamy koszty tych projektów, ale także pomagamy przygotować się do obrony projektu na panelu ekspertów. Nasze portfolio obejmuje między innymi: system ekspercki oceniający stopień zużycia form odlewniczych, modelowanie i analizę zależności przyczynowo-skutkowych w procesie produkcji wyrobów szklanych, stację wizualnej kontroli kawy lub system do klasyfikacji klienta dla branży retail.