Numlabs - logo

Administracja i Backoffice

   

Zautomatyzuj żmudne zadania administracyjne.
Przetwarzaj dokumenty i pocztę za pomocą AI.

System Zarządzania Dokumentami wspomagany przez AI

   

Oferujemy rozbudowany System Zarządzania Dokumentami, który indeksuje zawartość wgrywanych dokumentów, umożliwiając osiągnięcie nieograniczonych możliwości wyszukiwania, w środowisku cloud-native, z szybkością Elasticsearch.

Łącząc OCR, algorytmów heurystycznych, modelowania tematycznego, z informacjami i danymi generowanymi przez Twoją firmę, pozwala zautomatyzować schematy przetwarzania dokumentów, zarządzanie zapasami lub inne procesy biznesowe.

Konwersacyjne AI w Obsłudze Klienta

   

Nasze rozwiązanie gwarantuje Twoim klientom i pracownikom otrzymanie dokładnej i szybkiej odpowiedzi. Wykorzystanie do tego zadania sztucznej inteligencji wykracza poza prostą logikę "jeśli -to". Dzięki zastosowaniu naturalnego przetwarzania języka i rozpoznawania intencji rozmowa pomiędzy człowiekiem a maszyną staje się coraz bardziej zbliżona do rozmowy zachodzącej między samymi ludźmi. Rezultatem jest zwiększone zaangażowanie klientów, dalsze pogłębienie zaufania i niezawodności Twojej firmy, a także automatyzacja większości żmudnych zadań.

Alternatywą jest hybrydowe centrum wsparcia, gdzie około 50% spraw jest rozwiązywanych z wykorzystaniem AI, natomiast sytuacje niejasne i bardziej wymagające rozwiązywane są z ludzką pomocą. Zostają wykorzystane najlepsze przymioty z obu światów tj. automatyzacja powtarzalnych i żmudnych zadań, które dotychczas marnowały czas Twoich klientów jak i pracowników. Równolegle, pozostaje otwarta furtka na semi automatyczne działania które możesz zawsze wspomóc.

Inteligentne importowanie i scalanie danych

   

Wiele firm w trakcie transformacji cyfrowej boryka się z problemami zgodności formatu podczas importowania i eksportowania danych. Arkusze kalkulacyjne Excel w połączeniu z oprogramowaniem dedykowanym dla konkretnych branż sprawiają, że integracja staje się kłopotliwa i uciążliwa.

Aby pomóc w walce z tego typu problemami, opracowaliśmy ulepszony przez AI system importu i integracji. Jego główne możliwości to przetwarzanie danych w oparciu o bazę SQL, walidacja i korekta adresów, odgadywanie typów danych, standaryzacja i konwersja, tworzenie łącznika wpierającego kompatybilność danych dla ich analizy, automatyzacji procesów i raportowania.