Numlabs - logo

Administracja i Backoffice

   

Zautomatyzuj żmudne zadania backoffice
Przetwarzaj dokumenty i wymieniane wiadomości za pomocą AI.

System zarządzania dokumentami wspomagany przez AI

   

Oferujemy rozbudowany System Zarządzania Dokumentami, który semantycznie indeksuje zawartość wgrywanych dokumentów, umożliwiając osiągnięcie nieograniczonych możliwości wyszukiwania, w środowisku cloud-native, z szybkością Elasticsearch.

Łącząc OCR, algorytmy heurystyczne, modelowanie tematyczne, z informacjami i danymi generowanymi przez Twoją firmę, możemy zautomatyzować schematy przetwarzania dokumentów, zarządzanie zapasami lub inne procesy biznesowe.

Konwersacyjne AI w Obsłudze Klienta

   

Nasze rozwiązanie gwarantuje Twoim klientom i pracownikom otrzymanie dokładnej i szybkiej odpowiedzi. Wykorzystanie do tego zadania sztucznej inteligencji wykracza poza prostą logikę "jeśli -to". Dzięki zastosowaniu naturalnego przetwarzania języka i rozpoznawania intencji rozmowy człowiek-maszyna są bardziej zbliżone do rozmów człowiek-człowiek. Rezultatem jest zwiększone zaangażowanie klientów, dalsze zaufanie i niezawodność w Twojej firmie, a także automatyzacja większości żmudnych zadań.

Alternatywą jest hybrydowe centrum wsparcia, gdzie około 50% spraw jest rozwiązywanych z wykorzystaniem AI, natomiast sytuacje niejasne i bardziej wymagające rozwiązywane są z ludzką pomocą. Wykorzystane zostaje najlepsze z obu światów tj. automatyzacja powtarzalnych, żmudnych zadań, które dotychczas marnowały czas Twoich klientów i pracowników, oraz pozostawienie możliwości specjalnego wsparcia tam, gdzie wciąż jest ono potrzebne.

Big Data

   

Wiele firm w trakcie transformacji cyfrowej boryka się z problemami zgodności formatu podczas importowania i eksportowania danych. Arkusze kalkulacyjne Excel w połączeniu z oprogramowaniem dedykowanym dla konkretnych branż sprawiają, że integracja staje się kłopotliwa i uciążliwa.

Aby pomóc w walce z tego typu problemami, opracowaliśmy ulepszony przez AI system importu i integracji. Jego główne możliwości to przetwarzanie danych w oparciu o bazę SQL, walidacja i korekta adresów, odgadywanie typów danych, standaryzacja i konwersja, tworzenie łącznika wpierającego kompatybilność danych dla ich analizy, automatyzacji procesów i raportowania.