Numlabs - logo

Data Science Blog

Natural Language Processing demo curiosities statistical modelling education computer vision sales data trainings case study FENG European Funds energy market risk


Tomasz Puncewicz
Tomasz Puncewicz
06 Oct 2023

Wezwanie do uzupełnienia depozytu (margin call) ma miejsce, gdy wartość otwartych pozycji inwestora spada poniżej wymaganego poziomu depozytu, skłaniając brokera do żądania dodatkowych środków. Jeśli żądanie nie zostanie spełnione, pozycje mogą zostać zamknięte, prowadząc do potencjalnych strat. Minimalizacja takich ryzyk obejmuje strategie takie jak zarządzanie ryzykiem, dostosowywanie wielkości pozycji, dywersyfikacja, monitorowanie rynku, zabezpieczanie oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu kapitału.

Tomasz Puncewicz
Tomasz Puncewicz
05 Oct 2023

Modele ryzyka służą inwestorom do oceny potencjalnych strat z decyzji inwestycyjnych, bazując na danych historycznych lub ekspertyzach. W kontekście rynku energii HUPX, pomagają przewidywać zmienność cen i oceniać ryzyko kredytowe czy operacyjne, wspierając skuteczne strategie inwestycyjne.

...

Koniec

Koniec

Next page