Handel detaliczny to najpopularniejszy sposób prowadzenia sprzedaży i nie zapowiada się, by w najbliższym czasie uległo to zmianie. Choć od lat obserwujemy dynamiczny wzrost innych form handlu z e-commerce na czele, nic nie zastąpi możliwości, jakie klientom daje retail. Bezpośredni kontakt z produktem, możliwość dotknięcia tkaniny, przymierzenia ubrań czy przetestowania sprzętów. Wszystko to sprawia, że każdego dnia setki tysięcy osób udaje się do sklepów. Jednak wizyta klienta nie oznacza jeszcze sprzedaży towaru. W dobie ogromnej konkurencji każdy przedsiębiorca zajmujący się handlem detalicznym staje przed wyzwaniem, jakim jest zainteresowanie potencjalnego nabywcy i sfinalizowanie transakcji. Żeby zaś tego dokonać, należy poznać klienta i jego potrzeby. To zadanie ułatwiają dziś technologie z dziedziny wizji komputerowej we współpracy ze sztuczną inteligencją.

Wizja komputerowa – jak to działa?

Od dawna wiadomo, że poprzez obserwację i analizę zachowań klientów w sklepach uzyskać można informacje umożliwiające lepsze dostosowanie oferty i zoptymalizowanie procesu sprzedaży. Efektem jest obustronna korzyść – zadowolenie klienta i zysk sprzedawcy. Tradycyjne sposoby śledzenia zachowań konsumenta są jednak mało efektywne i nie dają wystarczającej wiedzy na temat skuteczności sklepu. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ każdy wybierze tę placówkę handlową, która bardziej odpowiada jego potrzebom. Wykorzystanie osiągnięć wizji komputerowej (ang. computer vision – CV) staje się więc obecnie koniecznością. Te technologie, wsparte systemami AI oraz analizy danych, pozwalają na bieżąco przetwarzać informacje uzyskane poprzez monitorowanie zachowań.

Czym zaś jest wizja komputerowa w kontekście omawianego zagadnienia? Mówiąc najkrócej, to proces, w którym maszyna dokonuje zrozumienia informacji wizualnej. W przybliżeniu jest to podobnie do ludzkiej percepcji. Oczami CV są kamery. Komputer wyposażony w odpowiednią sztuczną inteligencję pełni zaś rolę mózgu całego systemu. CV może więc dokonywać interpretacji zarejestrowanego obrazu.

Dobrą wiadomością dla każdego sprzedawcy jest to, że CV to technologia, która w wielu przypadkach może korzystać z obecnych już w sklepie kamer. Oczywiście musi to być sprzęt kompatybilny z użytym systemem, a także zapewniający odpowiednią jakość obrazu i koloru. Jeśli te wymagania są spełnione, wówczas jedyną kwestię stanowi określenie indywidualnych potrzeb danego punktu sprzedaży. W Numlabs kładziemy na ten aspekt szczególny nacisk, dlatego wiele z naszych rozwiązań z zakresu CV i sztucznej inteligencji to narzędzia jedyne w swoim rodzaju i „szyte na miarę” dla konkretnego odbiorcy. Ich zastosowanie może być bardzo szerokie. Kilka przykładów podajemy w dalszej części.

Wizja komputerowa – przykłady zastosowania

Zastosowania wizji komputerowej w sprzedaży detalicznej możemy tu dla wygody podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to narzędzia optymalizujące proces sprzedaży. W drugiej znajdą się rozwiązania pomocne przy profilowaniu i segmentacji klienta. Rzecz jasna obie te strefy bardzo często przenikają się i wymieniają danymi.

Popularnym i bardzo przydatnym zastosowaniem wizji komputerowej z tej pierwszej grupy są tak zwane mapy ciepła (ang. „heatmaps”). W przypadku sprzedaży detalicznej mowa o graficznym przedstawienia informacji dotyczących ruchu i aktywności klientów na terenie sklepu. Nazwa wzięła się od sposobu prezentacji danych za pomocą kolorów, gdzie odcieniami czerwieni zaznacza się punkty „najgorętsze” - przyciągające najwięcej uwagi klientów, natomiast rejony mniej popularne reprezentowane są przez barwy chłodne (błękit, zieleń). Typowa mapa ciepła pokazuje więc, którędy poruszają się konsumenci oraz gdzie zatrzymują się najczęściej. W Numlabs jesteśmy w stanie przygotować oprogramowanie generujące tego typu mapy ciepła na podstawie danych z minitoringu. Z pomocą naszych rozwiązań sprzedawca może więc lepiej zarządzać przestrzenią sklepową i rozmieszczeniem produktów, ułatwić dostęp do najpopularniejszych miejsc, czy ulokować reklamy i promocje w strategicznych miejscach.

Nasz zespół pracuje również nad wykorzystaniem wizji komputerowej do tworzenia map ciepła określających poziom popularności konkretnego towaru. Kamery mogą rejestrować na przykład częstotliwość dotykania produktu. Mapa ciepła tego rodzaju dostarcza niezwykle cennych informacji. Pozwala bowiem dynamicznie reagować na zainteresowanie klientów zamawiając więcej sztuk popularnego towaru, lub uzupełnić asortyment sklepu o podobne artykuły.

Customer attraction heatmap

Optymalizacja działania placówki to nie tylko mapy ciepła. Computer viosion może być równie przydatna przy organizacji pracy. Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, w której dostosowujemy liczbę kasjerów przy stanowiskach w zależności od ilości klientów w sklepie na dany moment. Dzięki wizji komputerowej możemy zasilić odpowiednimi danymi system, który pozwala upłynnić ten proces, a to przekłada się na szybkość obsługi, zadowolenie konsumentów i odciążenie pracowników. Przeprowadzana przez AI analiza danych czerpanych z obrazu może być wykorzystana również przy planowaniu zmian, organizowaniu przerw lub zamawianiu dostaw, a należy pamiętać, że to tylko niektóre z zastosowań. Podobnie jest w drugiej z wymienionych wyżej grup. Przejdźmy zatem do rozwiązań z zakresu profilowania i segmentacji.

Profilowanie i segmentacja

Tutaj ujawnia się największy potencjał omawianych technologii. Chodzi bowiem o narzędzia umożliwiające komputerom rozpoznawanie i „rozumienie” obrazów przesyłanych z kamer. Numlabs tworzy algorytmy sztucznej inteligencji potrafiącące tworzyć profil klienta na podstawie danych wypracowanych przez wizję komputerową. Daje to wiedzę o tym, kto faktycznie odwiedza sklep. Nie trzeba dodawać, że ma to kolosalne znaczenie przy tworzeniu oferty. Przykładowo, sklepy odzieżowe korzystające z naszych rozwiązań mogą określić wiek, płeć oraz styl ubioru swoich klientów. Mówiąc krótko, segmentacja i profilowanie klienta w oparciu o wizję komputerową pozwala sprawniej dotrzeć do grupy docelowej i niemal natychmiastowo reagować na jej zmieniające się potrzeby. Naszym zdaniem to najlepszy sposób na zdobycie klienta i jego lojalności wobec sklepu.

Segmentacja i profilowanie klienta w oparciu o wizję komputerową pozwala sprawniej dotrzeć do grupy docelowej i niemal natychmiastowo reagować na jej zmieniające się potrzeby.

Kolejną szansą na usprawnienie handlu detalicznego jest zastosowanie zdobyczy wizji komputerowej do oszacowywania zainteresowania. Rozwój technologii daje możliwość „nauczenia” komputerów rozpoznawania pozycji obiektu względem obiektywu kamery, ale też konkretnego zachowania. Sprawdza się to chociażby w przypadku reklamy wewnętrznej. Sztuczna inteligencja odróżni przystanięcie, obejrzenie się czy przelotne spojrzenie, rozpoznając dodatkowo płeć, przybliżony wiek itp. Daje to możliwość sprawdzenia, jak i na kogo działa konkretny spot, lub który jego fragment najbardziej przykuwa uwagę.

Na podobnej zasadzie, co oszacowywanie pozy, działa oprogramowanie do rozpoznawania emocji towarzyszących kupującym. Pamiętając, że retail stawia na zadowolenie nabywcy, jednym z celów Numlabs jest tworzenie jak najlepszych systemów rozpoznających emocje. Wiemy bowiem, iż poziom zadowolenia daje wiedzę nie tylko o asortymencie, ale też o poziomie obsługi. To kolejne plusy płynące z zastosowania wizji komputerowej w retail.

Wizja komputerowa – korzyści z zastosowania w sklepach stacjonarnych

Jak wspomnieliśmy na początku, trudno dziś wyobrazić sobie prowadzenie konkurencyjnej sprzedaży detalicznej bez wykorzystania właściwej analityki. Podstawową korzyścią dla każdego przedsiębiorcy, który zdecyduje się na wprowadzenie CV do swojego sklepu stacjonarnego, będzie szybsze zrozumienie zachowań klienta. Analiza danych wizyjnych pozwala stwierdzić, czy punkt handlowy odpowiada na potrzeby konsumenta i jak konsument reaguje na ofertę. To z kolei wpływa na określenie wskaźników konwersji, czyli wpłynięcia na decyzje osoby odwiedzającej sklep.

Warto tu zwrócić uwagę na kwestię marketingu. Pod tym względem współpraca handlu detalicznego i wizji komputerowej jest doskonałym przykładem synergii, gdyż korzyści znacznie przewyższają koszty i nakłady pracy. Sklep posługując się uzyskanymi danymi może na bieżąco tworzyć i modyfikować sposób reklamowania, a potem mierzyć efekty kampanii. Wystarczy wspomnieć o tak zwanych testach A/B pozwalających sprawdzić, która z dwóch reklam lepiej działa na daną grupę klientów – jedynie osiągnięcia z dziedziny CV dadzą natychmiastową odpowiedź na takie pytanie.    

Computer vision in retail

Gdy obserwujemy zachowania nabywców z pomocą wizji komputerowej znacznie łatwiejsze staje się też budowanie strategii cenowej. Dynamic pricing nie musi bowiem opierać się jedynie na zewnętrznych analizach. To sami klienci bezpośrednio w sklepie dostarczają nam informacji o tym, ile za co są w stanie zapłacić. W podobny sposób mogą też być tworzone programy lojalnościowe, a także inne działania mające przyciągać i zatrzymywać grupę docelową sprzedawcy.

Wizja komputerowa w retail – prywatność i bezpieczeństwo danych

A co z prywatnością i danymi? To pytanie, które samo nasuwa się przy omawianiu tematu wizji komputerowej w retail. Wykorzystanie kamer do zbierania danych dotyczących ludzi odwiedzających sklep wielu osobom kojarzy się z inwigilacją. Niesłusznie. Zachowanie prywatności i bezpieczeństwa danych jest integralną częścią każdego produktu Numlabs. Nasze technologie dedykowane sprzedawcom detalicznym nastawione są na zbieranie informacji demograficznych, rozpoznawanie emocji, stopnia zainteresowania oraz ogólnych trendów, bez gromadzenia czy przechowywania danych osobowych. Ujmując rzecz prościej – AI przetwarza obraz pozwalający stwierdzić, że do sklepu wszedł mężczyzna po czterdziestce w formalnym ubiorze, ale bez identyfikacji jego tożsamości. Anonimowość jest więc zapewniona w stu procentach. Ponadto obrazy konkretnych osób nie są zapisywane. Lokalnie przechowywane są jedynie informacje dające możliwość stworzenia profilu klienta (wiek, płeć, styl ubioru itp.).

Zachowanie prywatności i bezpieczeństwa danych jest integralną częścią każdego produktu Numlabs.

Podsumowanie

Tworząc rozwiązania dla sprzedawców detalicznych, zwracamy uwagę na każdy podmiot procesu sprzedaży, a kwestie bezpieczeństwa i prywatności są zawsze ściśle związane z projektem. To całościowe podejście pozwala nam stworzyć ofertę optymalną dla każdego sklepu stacjonarnego. Na podstawie naszych doświadczeń z dotychczasowymi odbiorcami możemy z całą pewnością stwierdzić, że korzyści z zastosowania wizji komputerowej w retail odnoszą zarówno klienci jak i sklepy detaliczne oraz ich pracownicy.